Vũ Thị Phương Thảo

Nơi công tác:Kênh VTC14 – Đài truyền hình KTS VTC

Số đo:83-68-90

Tuổi:04/05/1986

Quê quán:Hà Nội

SBD:084

Vũ Thị Phương Thảo

Health is not valued till sickness comes

Gallery: