Trần Thị Việt Anh

Nơi công tác:Trung tâm Tư liệu - Đài Truyền hình Việt Nam.

Số đo:85-66-89

Tuổi:02/01/1984

Quê quán:Hà Nội

SBD:026

Trần Thị Việt Anh

Phụ nữ là để yêu thương.

Gallery: