Trần Thị Mai Liên

Nơi công tác:Người mẫu tự do tại Hà Nội

Số đo:80-62-89

Tuổi:04/06/2000

Quê quán:Hưng Yên

SBD:094

Trần Thị Mai Liên

Những việc tôi đã làm, tôi không hối hận. Tôi chỉ hối hận về những việc tôi có cơ hội thực hiện nhưng lại không làm mà thôi

Gallery: