Trần Đoàn Thảo Nguyên

Nơi công tác:Học Viện Chính Sách và Phát Triển tại Hà Nội

Số đo:78-60-88

Tuổi:21/07/2001

Quê quán:Nghệ An

SBD:099

Trần Đoàn Thảo Nguyên

Bạn có thể không kiểm soát được cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng bạn có thể học cách kiểm soát thế giới tâm hồn của chính mình thông qua Yoga.

Gallery: