Phan Thị Thu Thảo

Phan Thị Thu Thảo SBD038

Nơi công tác:Quản lí CLB Thảo Yoga tại Quảng Trị

Số đo:86-63-90

Tuổi:17/09/1993

Quê quán:Quảng Trị

SBD:038

Phan Thị Thu Thảo

Đến với Yoga - Yoga mnag lại giá trị Sức khỏe và sắc đẹp

Gallery: