Phạm Thị Ngọc Huyền

Nơi công tác:Hà Nội

Số đo:80-62-90

Tuổi:18/10/2000

Quê quán:Thái Bình

SBD:100

Phạm Thị Ngọc Huyền

Yoga không xóa bỏ chúng ta khỏi thực tại hoặc những trách nhiệm của cuộc sống thường nhật, mà là đặt chứng ta, một cách vững chắc và kiên định trong nền tảng của những trải nghiệm. Chúng ta không vượt quá giới hạn của cuộc sống, mà thay vào đó sẽ trở lại với những hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Gallery: