Phạm Thị Châu Trân

Nơi công tác:OYE Spa

Số đo:86-69-91

Tuổi:15/02/1994

Quê quán:Ninh Thuận

SBD:063

Phạm Thị Châu Trân

Yoga là điệu nhảy của mỗi tế bào trên cơ thể, với âm nhạc là hơi thể, tạo nên sự thanh thản và hài hòa bên trong tâm hồn

Gallery: