Phạm Lê Yến Nhi

Nơi công tác:Hà Nội

Số đo:84-60-90

Tuổi:22/11/1998

Quê quán:Thanh Hóa

SBD:095

Phạm Lê Yến Nhi

Tuổi trẻ chỉ có 1 lần trong đời vì vậy hãy sống với đam mê và theo đuổi hoài bão.

Gallery: