Nguyễn Văn Minh

Văn Minh Nguyễn

Số đo:3 Years

Tuổi:28

Quê quán:77 kg

SBD:example@example.com

Phone:801546142343243

Nguyễn Văn Minh

Phó Giám Đốc Trung tâm Hương Anh Fisness & Yoga

Gallery:

Skills:

Yoga
95%
Boxing
68%
GYM
89%