Nguyễn Thị Thu

Nơi công tác:Trường mầm non Gia Đông

Số đo:84-64-88

Tuổi:5/9/1983

Quê quán:Bắc Ninh

SBD:080

Nguyễn Thị Thu

Bạn có thể không kiểm soát được cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng bạn có thể học cách kiểm soát thế giới tâm hồn của chính mình thông qua Yoga

Gallery: