Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo SBD016

Nơi công tác:Công ty TNHH thương mại điện tử R&M

Số đo:80-63-92

Tuổi:18/03/1996

Quê quán:Hải Phòng

SBD:016

Nguyễn Thị Thảo

Bạn không thể kiểm soát được thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng bạn có thể học cách kiểm soát thế giới tâm hồn của chính mình thông qua yoga.

Gallery: