Nguyễn Thị Thảo Quyên

Nơi công tác:Trung tâm Win24 Tp.HCM

Số đo:80-66-85

Tuổi:07/01/2001

Quê quán:Hồ Chí Minh

SBD:064

Nguyễn Thị Thảo Quyên

Nếu tâm trí bạn nghỉ ngơi, thế gian cũng nghỉ ngơi theo bạn. Nếu tâm trí bạn hạnh phúc, thế gian cũng hạnh phúc theo bạn

Gallery: