Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn Thị Thảo SBD017

Nơi công tác:Tự do

Số đo:85-63-89

Tuổi:08/02/1998

Quê quán:Hải Phòng

SBD:017

Nguyễn Thị Thảo

Bạn có thể không kiểm soát được cả thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng bạn có thể học cách kiểm soát thế giới tâm hồn của chính mình thông qua Yoga

Gallery: