Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Nơi công tác:Quản lý hành chính công ty Mood Studio

Số đo:87-72-93

Tuổi:22/12/1986

Quê quán:Hồ Chí Minh

SBD:077

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Hôm nay khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn, nhưng nếu bạn cố gắng, ngày kia sẽ là ngày tươi sáng

Gallery: