Nguyễn Thị Thanh Nhã

Nơi công tác:Phú Yên

Số đo:76-64-91

Tuổi:05/08/1993

Quê quán:Phú Yên

SBD:107

Nguyễn Thị Thanh Nhã

Thành công sẽ xảy đến khi ước mơ lớn hơn lí do của bạn

Gallery: