Nguyễn Thị Sơn

Nơi công tác:Công ty Viện Ứng Dụng & Phát Triển Yoga Việt Nam .

Số đo:86-65-92

Tuổi:25/07/1984

Quê quán:Hà Nội

SBD:078

Nguyễn Thị Sơn

Yoga mang đến sức khoẻ và Đánh thức vẻ đẹp trong con người của bạn

Gallery: