Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nơi công tác:Vũ Đoàn Grammy Hà Nội

Số đo:85-62-92

Tuổi:23/09/1997

Quê quán:Điện Biên Phủ

SBD:090

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Không có gì là không thể

Gallery: