Nguyễn Thị Lan Hương

Nơi công tác:Giám đốc, Giáo viên Yoga tại trung tâm Gana Yoga Center

Số đo:84-62-89

Tuổi:28/02/1985

Quê quán:Hà Nội

SBD:070

Nguyễn Thị Lan Hương

Khi thực hành Yoga, bạn đang khám phá chính bản thân mình, và từ đó bạn biết rằng không có một giới hạn nào cho chúng ta cả. Bạn không những tăng cường sức mạnh thể lực, mà còn là ý chí, trí tuệ và vẻ đẹp tâm hồn

Gallery: