Nguyễn Thị Huyền

Nơi công tác:Ninh Bình

Số đo:87-62-93

Tuổi:21/06/1994

Quê quán:Ninh Bình

SBD:004

Nguyễn Thị Huyền

Đừng an phận là một viên sỏi khi bạn thực chất là một viên kim cương

Gallery: