Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Thị Hiếu SBD046

Nơi công tác:02 Tôn Đức Thắng, thành phố Quảng Ngãi

Số đo:85-69-95

Tuổi:29/05/1992

Quê quán:Quảng Ngãi

SBD:046

Nguyễn Thị Hiếu

Yoga không chỉ đơn giản là quá trình kết nối tâm hồn, trí não và cơ thể để cải thiện bản thân, nó còn là quá trình của sự tự hiểu rỏ và chấp nhận cơ thể, con người của chính minh

Gallery: