Nguyễn Thị Dung

Nơi công tác:HLV Yoga tại Vĩnh Phúc

Số đo:88-68-92

Tuổi:06/02/1981

Quê quán:Vĩnh Phúc

SBD:076

Nguyễn Thị Dung

Luyện tập Yoga thường xuyên giúp bạn đối phó với,mọi căng thẳng của cuộc sống bằng sự kiên định và vững,chắc.

Gallery: