Nguyễn Dương Liễu

Dương Thị Liệu SBD040

Nơi công tác:Dược sĩ

Số đo:85-65-90

Tuổi:09/12/1990

Quê quán:Phú Thọ

SBD:040

Nguyễn Dương Liễu

Yoga là suối nguồn của tuổi trẻ . Ban chỉ có thể trẻ mãi khi xương cốt của mình dẻo dai.

Gallery: