Lê Thị Thu Hiếu

Lê Thị Thu Hiếu SBD047

Nơi công tác:Yoga đơn Dương

Số đo:79-62-90

Tuổi:28/08/2000

Quê quán:Lâm Đồng

SBD:047

Lê Thị Thu Hiếu

Bạn không thể kiểm soát được thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng bạn có thể kiểm soát được thế giới tâm hồn của mình thông qua Yoga " một câu nói rất hay để mình suy ngẫm và hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa

Gallery: