Hoàng Nguyễn Phương Nhung

Nơi công tác:Ca sĩ tự do

Số đo:84-60-89

Tuổi:01/10/1989

Quê quán:Huế

SBD:057

Hoàng Nguyễn Phương Nhung

Nuôi dưỡng đam mê thành công sẽ đến

Gallery: