Hồ Thị Diệu

Hồ Thị Diệu SBD055

Nơi công tác:Hướng Dẫn Viên Du Lịch Quốc Tế 1022 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng

Số đo:86-68-88

Tuổi:27/03/1992

Quê quán:Đà Nẵng

SBD:055

Hồ Thị Diệu

Ngôn từ không thể lột tả hết được những giá trị mà Yoga mang lại, bạn phải tự trải nghiệm mới thấu hiểu được

Gallery: