Hà Thị Tuyến

Nơi công tác:Giáo viên dạy tại Yoga Hà Nội

Số đo:80-62-90

Tuổi:09/09/1985

Quê quán:Hà Nội

SBD:069

Hà Thị Tuyến

Ngôn từ không thể lột tả hết được các giá trị kết nối của Yoga. Để hiểu nó bạn phải tự trải nghiệm

Gallery: