Dương Thị Xuân Nho

Nơi công tác:Trạm y tế Tân Hải

Số đo:85-69-91

Tuổi:12/04/1987

Quê quán:Ninh Thuận

SBD:062

Dương Thị Xuân Nho

Quá khứ đã là lịch sử. Còn tương lai là một phép nhiệm màu. Hiện tại là một món quà của cuộc sống.

Gallery: