Dương Kiều Anh

Nơi công tác:Tự do

Số đo:83-62-90

Tuổi:07/10/1998

Quê quán:Quảng Ninh

SBD:071

Dương Kiều Anh

Yoga không chỉ đơn giản là quá trình kết nối tâm hồn, trí não và cơ thể để cải thiện bản thân, nó còn là quá trình của sự tự hiểu rõ và chấp nhận cơ thể, con người của chính mình

Gallery: