Đặng Thị Thu Trang

Nơi công tác:F1 Club -38 Lê Quang Đạo Hà Nội

Số đo:87-60-87

Tuổi:21/07/1996

Quê quán:Bắc Giang

SBD:097

Đặng Thị Thu Trang

F1 Club -38 Lê Quang Đạo Hà Nội

Gallery: