Đặng Thị Thơm

Đặng Thị Thơm SBD030

Nơi công tác:Yoga Đà Thành.Đà Nẵng. Lễ tân cty Cổ phần Aqua Group Đà Nẵng.

Số đo:86-64-88

Tuổi:26/05/1990

Quê quán:Nghệ An

SBD:030

Đặng Thị Thơm

Trong mỗi con người chúng ta đều tiềm ẩn ánh sáng thánh thiện cần được thắp lên bởi yoga.

Gallery: