Bùi Thanh Thủy

Nơi công tác:Hà Nội

Số đo:89-77-91

Tuổi:02/05/1998

Quê quán:Thái Bình

SBD:098

Bùi Thanh Thủy

Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn

Gallery: